fiskekortsinformation
Fiskekort finns att köpa  hos:

Stig Karlsson
Veine Pettersson
Jan Gustafsson
Turistbyrån
Vanjor Ekmam
Kjells fiske
Patrik   Andersson på Bergere (oppom gamla traktorverkstaden vid fotbollsplanen i Blomskog.

Fiskekort För 2014
Markägare 50:- Familj
Ortskort 100:- Familj
Årskort 300:-
Veckokort 150:-
Dagkort 50:-
Gästkort 20:- Endast markägare